(99412) 349-00-00 Əlaqə
Yürüş seçin
Yürüş seçin

Pilot

Abreviatura:

A - Tənzimlə

I - Yoxla, düzəlt, lazımsa dəyiş

R - Dəyiş

Aylar
3
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
Yürüş x 1000 km
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Mühərrik yağının və filtrinin dəyişdirilməsi
Bərkitmə işləri
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Hava filtrinin dəyişdirilməsi
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Transmissiya yağının dəyişdirilməsi
R
R
Arxa diferensialın yağının dəyişdirilməsi
R
R
R
R
R
Paylayıcı qutunun mayesinin dəyişdirilməsi
R
R
Alışma şamlarının dəyişdirilməsi
R
R
Yanacaq filtrinin dəyişdirilməsi
R
R
Sükan kalonkasının mayesinin dəyişdirilməsi
R
R
Əyləc mayesinin dəyişdirilməsi
R
Sükan kalonkası nasosunun qayışının dəyişdirilməsi
R
Mühərrikin remeninin dəyişdirilməsi
R
Mühərrikin klapanlarının tənzimlənməsi
I/A
I/A
Təkərlərin yerinin dəyişdirilməsi və balansı
I/A
I/A
I/A
I/A
I/A
Təkərlərin yerlərinin dəyişdirilməsi
R
R
R
R
R
Təkərlərin havasının yoxlanması, əyləc yastıqlarının yoxlanması, İşıqların yoxlanması.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Mühərrikin qayışlarının yoxlanması
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Bütün mayelərin səviyyəsinin yoxlanması
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I


Əyləc bəndləri hər 25 mində bir dəfə dəyişdiriləcək. Əyləc diskləri hər 50 mində bir dəfə dəyişdirilməlidir.